Verpleging

Heeft u hulp of instructie nodig bij het verzorgen van een wond, stoma ,katheter of heeft u hulp nodig bij sondevoeding, injecties of andere verpleeghandelingen? Onze deskundige verpleegkundige kunnen de handeling van u overnemen of u stapsgewijs instrueren hoe u het zelf moet doen.

Heeft u complexe verpleegkundige problematiek? Kleurrijk Zorg werkt samen met  gespecialiseerde verpleegkundige op het gebied van diabetes, wond, stoma en incontinentiezorg.