Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?

Stap 1
Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen. De zorgverlener stelt het op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

Stap 2
Indien u de klacht niet met de zorgverlener kunt of wilt bespreken, kunt u de klacht voorleggen  aan de directe leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt.

Stap 3
Indien het gesprek met de directe leidinggevende van de zorgverlener u niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen met behulp van het klachtenmeldingsformulier. U vindt dit formulier in het zorgdossier. U kunt een ingevuld formulier sturen naar de klachtenfunctionaris van Kleurrijk Zorg. De klachtenfunctionaris neemt uw klacht zo snel mogelijk in behandeling en informeert u over de getroffen maatregelen. 

Stap 4
Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de externe klachtencommissie. Kleurrijk Zorg heeft haar externe klachtencommissie ondergebracht bij SPOT (Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg) contactgegevens: SPOT, Postbus 12, 3740 AA Baarn, Tel: 035-542 75 17, Fax: 035-542 76 17