Preventie en voorlichting

Het doel van preventie is om te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Het is hierbij van belang om (complicaties van) ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Daar hebben wij bij Kleurrijk Zorg wat op bedacht!

Selectieve preventie

Kleurrijk Zorg speelt een actieve rol in wijkgerichte preventie waarbij de focus ligt op het verbeteren en versterken van de gezondheid en het welzijn van de wijkbewoners. Dit doen wij middels selectieve preventie, waarbij wij ons richten op bevolkingsgroepen met een migratie afkomst met een verhoogd risico op ziekten. Het doel is om de gezondheid van deze specifieke risicogroepen te verbeteren middels cultuur sensitieve preventieve acties zoals voorlichtingen.

Preventieve huisbezoeken

In samenwerking met de huisarts kunnen wij ook op preventief huisbezoek komen. Bij een preventief huisbezoek komen wij bij een cliënt thuis en helpen we deze persoon om beter om te kunnen gaan met een eventuele ziekte of handicap. Een preventief huisbezoek leidt niet tot structurele zorg maar is een éénmalige inventarisatie van de situatie van de cliënt. Hierin brengt de gehele situatie van de cliënt in kaart waardoor er op maat hulp geboden kan worden. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat de situatie van een cliënt niet verslechtert en wordt de zelfredzaamheid van deze persoon bevorderd.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.