Wie zijn wij

Kleurrijk Zorg biedt thuiszorg aan alle mensen die dit nodig hebben. Op tal van levensgebieden kunnen wij u begeleiding bieden. Ons uiteindelijke doel is om u te ontlasten in uw thuissituatie én de juiste ondersteuning te bieden. Bij Kleurrijk Zorg bent u verzekerd van uitstekende professionele zorg.
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Kleurrijk Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Melissa in auto

Melissa

Helpende plus extra
Chahida bij auto

Chahida

Verpleegkundige
Mohamed voor ingang

Mohamed

Manager en verpleegkundige

Hoe gaan wij te werk

Kleurrijk Zorg bestaat uit een team van gespecialiseerde en betrokken medewerkers met jarenlange ervaring in de thuiszorg. De zorg die wij bieden is altijd afgestemd op uw persoonlijke wensen. Kleurrijk Zorg biedt deskundige en zo nodig innovatieve zorg-, hulp- en dienstverlening gedurende alle fases van iemand zijn of haar ziekteproces.

Naast de reguliere zorgverlening beschikt Kleurrijk Zorg ook expertise op het gebied van migratie en cultuurspecifieke aspecten. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede wederzijdse communicatie tussen de cliënt en zorgverlener vele ongemakken kan wegnemen. Daarom wordt u bij ons zoveel mogelijk geholpen in uw eigen taal.

Visie op kwaliteit

Kwaliteit staat centraal in alles wat we doen bij Kleurrijk Zorg. Het is niet alleen een streven, maar een fundamentele waarde die onze dagelijkse praktijk en strategische beslissingen stuurt. Bij Kleurrijk Zorg streven we naar persoonsgerichte en cultureel sensitieve zorg. We zetten de wensen en behoeften van elke cliënt centraal en werken met respect voor diversiteit en levensbeschouwing. 

Door de krachten te bundelen met onze samenwerkingspartners hebben wij een eenduidig kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) opgezet. In ons kwaliteitsmanagementsysteem  is het handhaven en verbeteren van onze kwaliteiten diep verankerd. Door systematisch te werken aan kwaliteitsverbetering, streven we ernaar om onze zorgverlening voortdurend te optimaliseren en de tevredenheid van onze cliënten te waarborgen. 

Missie

Ons doel is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van elke cliënt in diens eigen woon- en leefomgeving. Hierbij staan de wensen van elke cliënt centraal. Wij verlenen passende, deskundige thuiszorg aan iedereen die dit behoeft in elke fase van het ziekteproces.

Visie

Kleurrijk Zorg onderscheidt zich door tijdens alle levensfasen van elke cliënt zorgvuldig afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden.
Bij Kleurrijk Zorg is eerbied voor levensbeschouwing en cultuur een belangrijk uitgangspunt om de juiste zorg te bieden. Daarom werken wij voor en met mensen met verschillende culturele achtergronden en taalkennis. Onze zorgverleners kunnen om die reden eenvoudig taal- en cultuurbarrières overwinnen en nog beter aan de persoonlijke wensen van de cliënt voldoen. Kleurrijk Zorg staat midden in de maatschappij en reageert alert op allerlei relevante ontwikkelingen die zich daar voordoen.
Kleurrijk Zorg conformeert zich aan wet- en regelgeving en werkt constructief samen met haar partners in de zorg-, hulp- en dienstverlening.